Biedrība Būdaskalns — par sportisku un veselīgu dzīvesveidu!

Reģistrācijas numurs: 50008271931
Juridiskā adrese: Guntas, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Norēķinu konta numurs: LV83HABA0551044995950
Kontaktinformācija: budaskalns@gmail.com

Pirmsākumi biedrībai Būdaskalns:

Diploms Diploms