Slēpošanas trase Būdaskalns (~7 km) ir pieejama no mājām Guntas vai kafejnīcas Jautrais Ods (Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā)!
Slēpošanas trase tiek uzturēta atbilstoši Dudeļu un Lāču ģimeņu laika un enerģijas resursiem.

Slēpošanas trases shēma